Şirket Avukatı

Şirket Avukatı Nedir?

Bir şirketin hukuk danışmanlığını üstlenen kişiye şirket avukatı denir ve aynı zamanda hukuk müşaviri olarak adlandırılabilir. Şirket avukatları, çalıştıkları yerdeki tüm yasal süreçlerle ve hukuki gerekliliklerle ilgilenen avukatlardır. İşleyen her süreci yakından takip eder ve gerçekleşen işlemlerin yasal çerçeveye uygunluğuna dikkat ederler. Şirket avukatı, şirketin tüm hukuksal işleriyle ilgilenerek geniş bir sorumluluk yelpazesi üstlenir.
Bu kapsamda, sözleşme hazırlığı ve incelemesinden başlayarak, hukuki danışmanlık sağlamaya, şirketin faaliyet dönemindeki sermaye değişikliklerini yönetmeye, vergi-dava ve icra takiplerini gerçekleştirmeye kadar birçok alanda görev alırlar. Şirketin hukuki uyumunu sağlamak, potansiyel riskleri değerlendirmek ve önlemek, mahkemelerde şirketi temsil etmek gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Şirket avukatları, iş dünyasının dinamiklerine hakim olmalı, değişen yasal düzenlemelere uyum sağlamalı ve şirketin hukuki çıkarlarını korumak için etkin bir rol oynamalıdır. Bu nedenle, şirket avukatlığı, geniş bir hukuki bilgiye, analitik düşünceye ve işbirliği becerilerine dayanan önemli bir mesleki alanı temsil eder.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatları, bir şirketin hukuki konulardaki danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapan avukatlardır. Şirketin hukuki çerçevesini oluşturan bir dizi görevi üstlenirler. İlk olarak, şirketin kuruluş aşamasında sözleşme hazırlanması gibi temel süreçlerde yer alırlar. Şirketin faaliyet dönemindeki meselelerle ilgilenirler, özellikle sermaye artırımı veya azaltımı konularında danışmanlık sağlarlar. Vergi, dava ve icra takipleri gibi önemli hukuki süreçleri yönetirler ve şirketin tasfiye sürecinde de rol alabilirler.
Şirket avukatlarının sorumlulukları, ticaret ve şirketler hukukunu kapsayan geniş bir yelpazede yer alır. Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş olan şirket tipleri, yani kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirket gibi yapılar, şirket avukatlarının uzmanlık alanına giren konular arasındadır. Şirket Avukatları, ticaretin yasal çerçevesini çizerken, şirketler arası rekabeti ve usulsüzlükleri önlemek amacıyla hukuki düzenlemeleri belirlerler.
Şirket avukatlarının görevleri arasında, şirketler arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, ticari faaliyetlerden kaynaklanan hak kayıplarını önlemek ve şirketin hukuki statüsünü korumak da bulunmaktadır. Bu bağlamda, şirket avukatları, hem şirketin iç işleyişi hem de genel olarak ülke ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ticaret alanındaki hukuki konulara odaklanarak şirketin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesini sağlarlar.

Şirket Avukatı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirket avukatları, şirketin hukuki konularda sağlıklı bir temel üzerinde faaliyet göstermesini sağlamak üzere çeşitli görev ve sorumlulukları üstlenirler. Bu kapsamda, şirket avukatları sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi konusunda uzmanlaşarak, şirketin ticari ilişkilerini korumak adına önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, şirketin faaliyet dönemindeki sermaye artırımı ve azaltımı gibi finansal konularla ilgilenir, vergi, dava ve icra takiplerini gerçekleştirirler. Şirketin kuruluş aşamasından itibaren tüm hukuki işlemlerle ilgilenen şirket avukatları, ticaret ve şirketler hukuku alanındaki değişiklikleri yakından takip ederler ve şirketin bu değişikliklere uyum sağlamasını sağlarlar. Ayrıca, şirket içindeki anlaşmazlıkları çözümlemek, toplumsal sorumluluk ve etik konularında rehberlik yapmak da şirket avukatlarının sorumlulukları arasında yer alır. İş hukuku uygulamalarında çalışan hakları, iş sözleşmeleri ve işe alım süreçleri konusunda da detaylı yönlendirme sağlayarak, şirketin hukuki açıdan güvende olmasını temin ederler. Şirket avukatları, bu geniş sorumluluklarıyla şirketin sürdürülebilirliğini ve hukuki bütünlüğünü korumak adına kilit bir rol oynarlar.

ŞİRKET AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Şirket avukatı seçimi, şirketin hukuki süreçlerini doğru bir şekilde yönlendirmek ve korumak açısından kritik bir adımdır. İdeal bir şirket avukatı seçmek için birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir. İlk olarak, şirketin ihtiyaçlarına uygun bir uzmanlık alanına sahip bir avukat seçmek önemlidir. Ticaret hukuku, vergi hukuku, sözleşme hukuku gibi konularda deneyimli bir avukat, şirketin hukuki ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılayabilir.
Ayrıca, seçilen avukatın referansları ve deneyimi değerlendirilmelidir. Daha önce çalıştığı şirketlerle ilgili referanslar, avukatın tecrübesini değerlendirmek adına önemlidir. Aynı zamanda, şirket avukatının iletişim becerileri, çözüm odaklı yaklaşımı ve etik standartlara uyumu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Maliyet faktörü de göz önünde bulundurulmalıdır. Şirketin bütçesine uygun bir avukat seçimi yapmak, uzun vadeli işbirliği için önemlidir. Avukatın ücret yapısı, hizmet bedeli ve diğer mali detaylar önceden netleştirilmelidir.
Son olarak, şirket avukatının güncel hukuki değişikliklere ve sektörel gelişmelere hakim olması önemlidir. Hızla değişen hukuki ortamda, şirketin hukuki süreçleri için güncel bilgiye sahip bir avukat, şirketin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilir.
Bu faktörler göz önüne alındığında, şirket avukatı seçimi şirketin hukuki güvencesini sağlamak ve etkili bir şekilde yönetmek adına doğru bir karar olacaktır.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlenen bir düzenleme olup çoğunlukla büyük ölçekli şirketler, anonim şirketler, halka açık şirketler ve belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsar. Bu zorunluluk, şirketlerin hukuki süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerini, yasal düzenlemelere uyum sağlamalarını ve şirket çıkarlarını korumalarını amaçlar.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir şirketin büyüklüğü, faaliyet alanı ve hissedar yapısı gibi faktörlere bağlı olarak avukat bulundurma zorunluluğu belirlenir. Bu zorunluluk, şirketin iç hukuk birimini güçlendirmek, hukuki süreçlere hakim bir uzmanın katkı sağlamasını temin etmek ve şirketin hukuki konulardaki sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacı taşır.
Avukat bulundurma zorunluluğu, şirketin hukuki danışmanlık hizmeti almasını ve hukuki konulardaki belirsizlikleri en aza indirmesini sağlar. Şirket avukatları, şirketin kuruluş aşamasındaki sözleşme hazırlıklarından başlayarak, günlük işleyiş süreçlerine, mali meselelere ve hukuki risklere kadar geniş bir yelpazede görev üstlenir.
Avukatın sorumlulukları arasında, şirketin faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tespit etmek, hukuki belgeleri düzenlemek ve denetlemek, iş ilişkilerindeki sözleşmeleri yönetmek, şirket içi eğitimler düzenlemek ve genel olarak şirketin hukuki konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek bulunur. Bu şekilde, şirket avukatları, şirketin yasal çerçevede işlemesini sağlamak, potansiyel hukuki riskleri minimize etmek ve şirketin hukuki durumunu güçlendirmek için önemli bir rol oynarlar.
Ayrıca, avukat bulundurma zorunluluğu, şirketin dış ilişkilerinde güvenilir ve güçlü bir hukuki temsil sağlamasını da amaçlar. Şirket avukatları, şirketin hissedarları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile ilişkilerini yönetir, hukuki müzakereleri yürütür ve şirketin çıkarlarını en iyi şekilde korur.
Bu zorunluluk, aynı zamanda şirketin yasal çerçevede kalmasını sağlamak ve mevcut hukuki düzenlemelere uyumunu sağlamak adına önemlidir. Avukat bulundurma zorunluluğu, şirketin hukuki birimini güçlendirerek hukuki süreçlere karşı hazırlıklı olmasını ve hukuki belirsizlikleri azaltmasını hedefler.
Sonuç olarak, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, hukuki süreçlerde etkinlik, şeffaflık ve yasal uyum sağlama amacını taşıyan önemli bir düzenlemedir. Şirketler, bu zorunluluğa uyarak hukuki güvenliklerini artırabilir, potansiyel hukuki riskleri minimize edebilir ve uzun vadede şirket çıkarlarını koruyabilirler.

Şirketlerin Hukuki İşlerinde Dikkat Etmesi Gerekenler?

Şirketlerin hukuki işlerinde dikkat etmeleri gereken bir dizi önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, şirketin yasal uyum sağlaması, hukuki riskleri minimize etmesi ve genel olarak hukuki konularda güçlü bir pozisyonda olması için hayati öneme sahiptir. İşte şirketlerin hukuki işlerinde dikkat etmeleri gereken bazı temel noktalar:
Ticaret ve Şirketler Hukuku Bilgisi:

 • Şirketler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlar dahilinde ticaret ve şirketler hukuku konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Şirketin tipine göre uyması gereken hukuki düzenlemeleri bilmek, yasal uyum sağlamak için önemlidir.
 • Sözleşme Yönetimi:
 • Şirketlerin hukuki işlerinde en sık karşılaştığı konulardan biri sözleşmelerdir. Sözleşmelerin düzenlenmesi, gözden geçirilmesi ve yönetilmesi, şirketin haklarını koruması açısından kritiktir.
 • İşe Alım ve İşten Ayrılık Süreçleri:
 • İnsan kaynakları yönetimi, hukuki açıdan oldukça hassas bir konudur. İşe alım süreçleri, iş sözleşmeleri, personel politikaları ve işten ayrılık süreçleri, iş hukuku çerçevesinde düzenlenmelidir.
 • Vergi Yükümlülükleri ve Finansal İşler:
 • Şirketler, vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeli ve finansal işlemlerini yasal standartlara uygun bir şekilde yönetmelidir. Vergi hukuku ve finansal düzenlemelere uyum sağlamak kritik öneme sahiptir.
 • Fikri Mülkiyet Hakları:
 • Şirketler, fikri mülkiyet haklarına (marka, patent, tescil vb.) dikkat etmeli ve bu hakları koruma altına almalıdır. Hukuki süreçlerde, rekabetle ilgili konularda ve ürün/ hizmet tanıtımında bu haklar önemlidir.
 • Hukuki Risk Yönetimi:
 • Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörde karşılaşabilecekleri hukuki riskleri önceden belirlemeli ve bu risklere karşı stratejiler geliştirmelidir. Hukuki bir danışmanlık almak, bu süreçte yardımcı olabilir.
 • Çalışan Eğitimi:
 • Şirket çalışanları, hukuki konularda eğitilmeli ve yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda bilinçlendirilmelidir. Hukuki konularda farkındalık, şirket içi uyumu artırabilir.
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri:
 • Şirketler, hukuki anlaşmazlıkları çözmek için mahkeme dışı alternatif yöntemleri değerlendirmelidir. Arabuluculuk veya tahkim gibi çözüm yolları, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 • Güncel Yasal Takip:
 • Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektöre özgü olarak güncel yasal değişiklikleri ve düzenlemeleri takip etmelidir. Bu, şirketin hukuki süreçlerde her zaman güncel ve uyumlu olmasını sağlar.

Bu faktörler, şirketlerin hukuki işlerinde başarı ve sürdürülebilir bir uyum sağlama açısından önemlidir. Profesyonel hukuki danışmanlık almak, şirketin hukuki konularda daha güvenli bir zeminde hareket etmesine yardımcı olmaktadır.

Şirket Avukatı Danışmanlık Ücretleri – 2024 Genel

Şirket avukatı, hizmet verdiği konulara, deneyimine, bulunduğu bölgeye ve şirketin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı ücretlendirmeler yapabilir. 2024 yılı itibariyle şirket avukatları tarafından talep edilen danışmanlık ve dava ücretleri değişkenlik gösterebilir. Şirket hukuki danışmanlık ve dava ücretlendirmeleri anlaşmaları genellikle saatlik ücretler veya aylık ücretler şeklinde belirlenmektedir. Ancak tarafların anlaşmasına bağlı olarak farklı modeller de kurgulanabilmektedir.