Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim Hukuku, bilgisayarlar, internet, dijital veriler ve bilişim teknolojileri aracılığıyla işlenen suçları inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bilişimle ilgili sorunların çözümü, düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgilenir. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç türleri ortaya çıkarmakta; bilişim suçları da teknolojinin hayatımıza girmesiyle ortaya çıkıp yaygınlaşmaktadır.

Bilişim Hukuku Neyi Kapsar?

Temel ceza kanunu niteliğindeki 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, bileşim suçları ile ilgili de en kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır. Kanunun ikinci kitap onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları, bu suç tipleri için öngörülen ceza miktarları ve diğer hükümler düzenlenmiştir.

Bilişim Hukuku, aşağıda yer alan hukuki konular ve suç tipleriyle oldukça yakından ilgilidir:

 1. Bilgisayar sistemleri ve yazılım hakları
 2. Elektronik ticaret ve çevrimiçi işlemler
 3. Veri koruma ve gizlilik
 4. Siber suçlar ve cezaları
 5. İnternet hukuku ve düzenlemeler
 6. Elektronik imza ve güvenli elektronik iletişim
 7. Siber güvenlik ve siber saldırılara karşı önlemler
 8. Bilişim Sistemine Girme,
 9. Bilişim  Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
 10. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması
 11. Dolandırıcılıkta Bilişim Sistemlerinin Kullanılması
 12. Haberleşmenin engellenmesi,
 13.  Hakaret,
 14. Haberleşmenin gizliliğinin ihlali,
 15. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 16. Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 17. Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 18. Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 19. Ticari Sırların Çalınması
 20. Çocuk Pornografisi
 21. Hacking

Bilişim hukuku neden önemli?

Günümüz dünyasında tüzel ve gerçek kişiler yukarıda sayılan birçok  bilişim suçunun mağduru ya da suçtan zarar göreni olmaktadırlar. Artık hepimizin sanal hayatta bir kimliği bulunmakta, bankacılık işlemlerimizi cep bankacılık uygulamalarıyla yapmakta, birçok ticari ve günlük faaliyetimizi internet aracılığıyla elektronik ortamlarda gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda hukuken korunan tüzel ve gerçek kişilerin günümmüz sanal dünyasında da savunmasız kalmaması, hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına Bilişim Hukuku büyük rol oynamaktadır.

Bilişim hukuku ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Ancak, bu alandaki hukuki düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu kapsamda özellikle bilişim alanındaki gelişmelerin hukuki düzenlemelerden çok daha hızlı ilerlediği ve hukukun bu ilerlemeyi geriden takip ettiği ifade edilmelidir.

Teknolojinin hayatımızın ana unsuru olmaya başladığı zamanlardan bu yana suçlar da buna paralel olarak değişim göstermiştir. Sıklıkla karşılaşılan terör, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahtecilik vb. suçlar günümüzde bilişim yolları aracılığıyla da işlenmektedir.  Bilişim yolları (bilgisayar sistemleri ve teknolojileri) kullanılarak;  terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bilişim Suçları Nasıl İspatlanır?

Bilişim suçlarının ispatı genellikle dijital deliller üzerinden yapılır. Bilirkişiler, dijital izleri analiz ederek ve dijital verileri inceleyerek suçun işlendiğini kanıtlayabilirler. IP adresinin tespit edilmesinin üzerinden tespit edilen adresin kim tarafından kullanıldığı araştırması yapılarak, suçun failine ulaşılabilir. Bu kapsamda bilişim suçlarına ilişkin ispat faaliyetinin yürütülmesinde adli bilişim ayrıca önemlidir.

Bilişim Suçları Nasıl Önlenebilir?

Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler şunlar olabilir:

 1. Güçlü şifreler kullanmak
 2. Güvenlik yazılımları ve güncellemeleri düzenli olarak yapmak
 3. Bilinçli internet kullanımı ve şüpheli içeriklere karşı dikkat
 4. Veri şifreleme yöntemlerini uygulamak
 5. İş yerlerinde güvenlik politikaları oluşturmak ve uygulamak

Memiş ve Serin  Avukatlık Ortaklığı olarak, bilişim hukuku alanında geniş deneyim ve uzmanlıkla sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyarız. Hızla dijitalleşen dünyada, şirketinizin ve kişisel varlıklarınızın siber tehditlere karşı etkili bir şekilde korunması, dijital iş süreçlerinizin yasal uyumluluğunun sağlanması ve çevrimiçi faaliyetlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi  için size profesyonel bir destek sunuyoruz.

Hizmetlerimiz:

 1. Veri Güvenliği ve Gizliliği: Şirketinizin ve müşterilerinizin hassas verilerini korumak adına alınması gereken hukuki önlemleri belirleyerek, uygun politika ve prosedürleri geliştiriyoruz.
 2. Bilişim Hukuku Danışmanlığı: İnternet hukuku, bilgi teknolojileri ve diğer bilişim konularında danışmanlık hizmetleri sunarak, şirketinizin hukuki süreçlere uygunluğunu sağlıyoruz.
 3. Siber Güvenlik Olaylarına Tepki: Veri ihlalleri ve diğer siber güvenlik olaylarına anında müdahale ediyor, hukuki süreçleri yönetiyoruz.
 4. Dijital İçerik ve Telif Hukuku: İnternet üzerindeki dijital içerikle ilgili telif hakları, lisanslama ve diğer hukuki konularda size rehberlik ediyoruz.
 5. Bilişim Ceza Hukuku: Bilgisayar korsanlığı ve siber suçlar gibi konularda suç işleyenlerle ilgili savunma hizmetleri sunuyoruz.

Eğer bilişim hukukuyla ilgili herhangi bir konuda profesyonel destek arıyorsanız, sizi daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmak için buradayız. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.